Terma & Syarat:

  1. Pemohon akaun percuma/percubaan ini tertakluk kepada peraturan yang terdapat di dalam portal EasyTuition.
  2. Akaun percuma/percubaan ini laku dalam tempoh 14 hari selepas tarikh akaun diaktifkan.
  3. Pihak EasyTuition berhak menamatkan mana-mana akaun yang telah diberikan tanpa notis awal kepada pengguna.
  4. Seorang pengguna hanya layak memohon satu (1) akaun sahaja.
  5. Maklumat akaun akan dihantar ke alamat email yang diberikan. Pihak EasyTuition tidak bertanggungjawab sekiranya maklumat yang dihantar ke alamat email tersebut gagal diterima oleh pengguna.
ID PenggunaKatalaluan